Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

0
59
Contract concept.Isolated on white background.3d rendered illustration.

Quy trình kiểm kê tài sản nhất mực trong doanh nghiệp


1. Các bước trong quy trình kiểm kê tài sản nhất quyết:


Bước 1: Lãnh đạo (Giám đốc) DN ban bố quyết định kiểm kê TSCĐ.


Bước 2: Tổ chức thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ tại DN, một hội đồng kiểm kê TSCĐ thường nhật bao gồm những cá nhân sau:
– Giám đốc (hoặc thủ trưởng đơn vị) làm chủ toạ Hội đồng kiểm kê.
– Cán bộ quản lý các phòng ban đơn vị trực tiếp dùng TSCĐ.
– Cán bộ quản lý phòng quản lý tài sản của DN.
– Kế toán trưởng; kế toán TSCĐ.
– Các thành viên khác dự kiểm kê.

Bước 3: Cuối năm tài chính hoặc khi có nhu cầu, hội đồng kiểm kê TSCĐ thực hiện kiểm kê TSCĐ.


Bước 4: tụ hội số liệu, xử lý số liệu và lập biên bản kiểm kê
cứ vào số liệu kiểm kê TSCĐ thực tế có tại DN, Hội đồng kiểm kê TSCĐ tiến hành tổng hợp, phân tách số liệu TSCĐ đã kiểm kê, sau đó đối chiếu với số liệu ở bộ phân quản lý TSCĐ, bộ phận sử dụng tài sản và kế toán rồi lập biên bản kiểm kê TSCĐ hợp, nhưng bảo đảm biểu hiện đầy đủ các nội dung đốn sau:
+ phản ảnh số chênh lệch về số lượng, giá trị TSCĐ giữa sổ sách với thực tế

Bạn đang xem: Quy trình kiểm kê tài sản nhất quyết trong doanh nghiệp

+ Tổng hợp các TSCĐ cần được tu bổ, bảo dưỡng hoặc điều chuyển nội bộ…
+ Tổng hợp các TSCĐ cần thanh lý: do hư hỏng,do hoài tu chỉnh lớn, tốn nhiều nhiên liệu, năng lượng, hoạt động kém hiệu quả hoặc không dùng đến nữa….


Bước 5: Hội đồng kiểm kê TSCĐ đưa ra các nhận xét, đánh giá
– Đánh giá chung về tình hình quản lý, dùng TSCĐ tại DN
– Với những TSCĐ có nảy chênh lệch giữa kiểm kê thực tiễn với sổ sách: cần tìm hiểu căn nguyên và đưa ra giải pháp khắc phục,
– lập mưu hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, điều chuyển TSCĐ… những TSCĐ cần tu bổ tùy thuộc vào duyên do cụ thể do các phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ thưa.
– Thống kê, phân loại TSCĐ để yêu cầu thanh lý dựa vào căn nguyên cụ thể do phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản thưa.

Bước 6: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị:
– tham vấn về chế độ quản lý TSCĐ nội bộ
– Kiến nghị chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ về tài sản giữa các bộ phận
– Đưa ra chế độ bảo trì, bảo hành, tu sửa tài sản
– thực hành kiến nghị của biên bản kiểm kê ở kỳ trước
– Đưa ra biện pháp xử lý chênh lệch số liệu
– Giao bổn phận thực hiện, khắc phục
– Các kiến nghị khác theo yêu cầu quản lý của DN.

Bước 7: mỏng kết quả
– mỏng với chủ sở hữu TSCĐ về kết qủa kiểm kê
– Gửi ít kết quả chỉ đạo, điều hành của chủ sở hữu TSCĐ cho các bộ phận liên can.

2. Cách xử lý chênh lệch (nếu có) giữa sổ sách và thực tiễn
Nếu khi kết thúc quá trình kiểm kê TSCĐ phát hiện có chênh lệch giữa thực tiễn và sổ sách thì tiến hành xử lý số liệu chênh lệch giống như xử lý hàng tồn kho thiếu, thừa.

Bài viết: Quy trình kiểm kê tài sản nhất quyết trong doanh nghiệp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.