Cách paraphrase đề bài trong IELTS Writing Task 1

0
55

Điều quan trọng của paraphrase là phải giữ được ý nghĩa gốc của đoạn văn. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết trong bài thi IELTS, đặc biệt là bài thi viết.

polyad

Trong bài thi IELTS Writing, ở cả Task 1 và Task 2, bạn cần paraphrase lại câu mở đầu. Các bước để paraphrase một đề bài trong Task 1 như sau:

Bước 1: Sử dụng các từ thay thế show = give information about = illustrate = demonstrate.

Bước 2: Nếu đề bài nói là “the chart” thì viết lại cụ thể hơn, thành “the first chart” hoặc “the bar chart”.

Bước 3: Nếu bảng có nhiều đối tượng khác nhau, bạn cần nói rõ các đối tượng đó. Ví dụ đề bài viết: The chart below shows the amount of money per week spent on fast foods in Britain.

Bạn hãy để ý đến phần gạch chân và viết rõ xem là loại “fast foods” gì. Ví dụ biểu đồ nhìn thấy có 3 loại, bạn viết: 3 different types of fast foods.

Bước 4: Các từ chỉ số lượng như amount, number, population, percentage chuyển thànhhow many/how much và ngược lại.

Bước 5: Nếu có số năm (ví dụ: 1900 – 2015), bạn có thể viết from 1900 to 2015, hoặc dùng cụm “over the course of 115 years starting from 1900”.

Từ những bước trên, ta rút ra được những gì cần paraphase là: Từ “show”, từ “chart”, danh từ chung, số lượng, thời gian.

polyad

Ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: The chart below shows the amount of money per week spent on fast foods in Britain.

Paraphrase: The bar graphILLUSTRATEShow much money people in Britain spent per week on 3 different types of fast food.

Ví dụ 2: The charts below show the results of a survey of adult education. The first chart shows the reasons why adults decide to study. The pie chart shows how people think the costs of adult education should be shared.

Paraphrase: The bar graph demonstrates 7 different reasons why adults pursue education at their age.

Hoặc: The second chart shows how the surveyees think their education expenses should be allocated.

Ví dụ 3: The table below shows the consumer durables (telephone, refrigerator, etc.) owned in Britain from 1972 to 1983.

Paraphrase: The table illustrates the ownership rate of different home appliances in Britain over the course of 11 years starting from 1972.

Trong ví dụ này, bạn có thể thấy từ gạch chân “consumer durables” lạ, thậm chí không hiểu nghĩa là gì. Nhưng nhìn danh sách trong ngoặc, ta thấy có điện thoại, tủ lạnh,…) nên có thể đoán từ này giống nghĩa với “home appliances” – đồ gia dụng.

Ngọc Cúc (ielts-fighter.com)

Nguồn : vnexpress.net

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here